Alle woordpakketten zijn als een PDF-bestand in te laden. Klik hiervoor op de link.

Voor het bekijken van PDF-bestanden is Acrobat Reader 3 of hoger nodig. Een lagere versie moet dus vervangen worden. U kunt de Acrobat Reader gratis downloaden van de site van Adobe.

WOORDREEKSEN Het aantal woorden in deze reeksen is variabel

SPELLING

Spelling 1ste leerjaar

1. Gedekte klinker 'a' in gesloten lettergreep
2. Gedekte klinker 'e' in gesloten lettergreep
3. Gedekte klinker 'i' in gesloten lettergreep
4. Gedekte klinker 'o' in gesloten lettergreep
5. Gedekte klinker 'u' in gesloten lettergreep
6. Vrije klinker 'aa' in gesloten lettergreep
7. Vrije klinker 'ee' in gesloten lettergreep
8. Vrije klinker 'oo' in gesloten lettergreep
9. Vrije klinker 'uu' in gesloten lettergreep
10. Vrije klinker 'ie' in gesloten lettergreep
11. Vrije klinker 'oe' in gesloten lettergreep
12. Vrije klinker 'eu' in gesloten lettergreep
13. Vrije klinker 'ee' aan het einde van een woord
14. Doffe klinker in open lettergreep
15. Tweeklank 'ei'
16. Tweeklank 'ij'
17. Tweeklank 'ui'
18. Woorden met één medeklinker vooraan eindigend op klinker of tweeklank
19. Woorden met één klinker of tweeklank vooraan en één medeklinker achteraan
20. Woorden met één medeklinker vooraan en achteraan

Spelling 2de leerjaar

21. Gedekte klinker 'a' in gesloten lettergreep
22. Gedekte klinker 'e' in gesloten lettergreep
23. Gedekte klinker 'i' in gesloten lettergreep
24. Gedekte klinker 'o' in gesloten lettergreep
25. Gedekte klinker 'u' in gesloten lettergreep
26. Vrije klinker 'aa' in gesloten lettergreep
27. Vrije klinker 'ee' in gesloten lettergreep
28. Vrije klinker 'oo' in gesloten lettergreep
29. Vrije klinker 'uu' in gesloten lettergreep
30. Vrije klinker 'ie' in gesloten lettergreep
31. Vrije klinker 'oe' in gesloten lettergreep
32. Vrije klinker 'eu' in gesloten lettergreep
33. 'ie' in open lettergreep
34. 'oe' in open lettergreep
35. 'eu' in open lettergreep
36. Vrije klinker 'a-' in een open lettergreep
37. Vrije klinker 'e-' in een open lettergreep
38. Vrije klinker 'o-' in een open lettergreep
39. Vrije klinker 'u-' in een open lettergreep
40. a en o en u op het einde van een woord
41. 'ee' aan het einde van een woord of een lettergreep
42. De doffe klinker in een onbeklemtoonde lettergreep
43. Voorvoegsels be-, ge- en ver-
44. Tweeklank 'ei'
45. Tweeklank 'ij'
46. Tweeklank 'ui'
47. Tweeklank 'aai'
48. Tweeklank 'oei'
49. Tweeklank 'ooi'
50. Tweeklank 'eeuw'
51. Tweeklank 'ieuw'
52. Tweeklank 'ou'
53. Tweeklank 'au'
54. Tweeklanken gevolgd door een doffe lettergreep
55. Woorden met één medeklinker vooraan eindigend op klinker of tweeklank
56. Woorden met twee medeklinkers vooraan en eindigend op klinker of tweeklank
57. Woorden met één klinker of tweeklank vooraan en meer medeklinkers achteraan
58. Woorden met één medeklinker vooraan en achteraan
59. Woorden met 2 medeklinkers vooraan en één achteraan
60. Woorden met 3 medeklinkers vooraan en één achteraan
61. Woorden met één medeklinker vooraan en 2 achteraan
62. Woorden met één medeklinker vooraan en meer achteraan
63. Woorden met 2 medeklinkers vooraan en 2 achteraan
64. Woorden met 'sch-' of 'schr-'
65. Woorden met '-ch-'
66. Woorden met 'd' achteraan
67. Woorden met 'g' achteraan
68. Woorden met '-ng'
69. Woorden met '-nk'
70. Verdubbeling van de medeklinker
71. Woorden met een '-n' aan het einde van een doffe lettergreep

Spelling 2de graad aansluitend bij de 1ste graad

72. Gedekte klinker 'a' in gesloten lettergreep
73. Gedekte klinker 'e' in gesloten lettergreep
74. Gedekte klinker 'i' in gesloten lettergreep
75. Gedekte klinker 'o' in gesloten lettergreep
76. Gedekte klinker 'u' in gesloten lettergreep
77. Vrije klinker 'aa' in gesloten lettergreep
78. Vrije klinker 'ee' in gesloten lettergreep
79. Vrije klinker 'oo' in gesloten lettergreep
80. Vrije klinker 'oe' in gesloten lettergreep
81. Vrije klinker 'ie' in gesloten lettergreep
82. Vrije klinker 'ee' aan het einde van een lettergreep
83. Woorden met een onbeklemtoonde lettergreep
84. De doffe klinker in voorvoegsels: be- , ge-, ver-
85. De doffe klinker in voorvoegsels : be- , ge-, ver-
86. Tweeklank ei
87. Tweeklank ij
88. Tweeklank ui
89. Tweeklanken aai, oei, ooi, eeuw en ieuw
90. Tweeklank ou
91. Tweeklank au
92. Tweeklanken gevolgd door een doffe lettergreep
93. Woorden met -ch bij het begin/einde van een lettergreep
94. Woorden met -d achteraan of op het eind van een lettergreep
95. Woorden met -g achteraan of op het eind van een lettergreep
96. Woorden met -ng
97. Woorden met -nk

Spelling 3de leerjaar

98. Vrije klinker 'a' in open lettergreep
99. Vrije klinker 'e' in open lettergreep
100. Vrije klinker 'o' in open lettergreep
101. Vrije klinker 'u' in open en gesloten lettergreep
102. De doffe klinker: -eren, -elen, -enen
103. 'a' in open lettergreep van oorspronkelijk vreemde woorden
104. vrije klinker voor -ch
105. Verkleinwoorden op -je(s)
106. Verkleinwoorden op -tje(s) en -pje(s)
107. Verdubbeling van de medeklinker na 'a'
108. Verdubbeling van de medeklinker na 'e'
109. Verdubbeling van de medeklinker na 'i'
110. Verdubbeling van de medeklinker na 'o'
111. Verdubbeling van de medeklinker na 'u'
112. Woorden met een bijzondere uitspraak

Spelling 4de leerjaar

113. Vrije klinker 'a' in open lettergreep
114. Vrije klinker 'e' in open lettergreep
115. Vrije klinker 'o' in open lettergreep
116. Verdubbeling van de medeklinker na 'a','e', 'i', 'o' en 'u'
117. De doffe klinker in achtervoegsels: -ig, -ige, -erig(e) en elig(e)
118. De doffe klinker in achtervoegsels: -(e)lijk, (e)lijke
119. De doffe klinker in frequente woorden op -em, op -ik, op -is, op -ond
120. Dubbele medeklinker in samenstellingen

Spelling 3de graad aansluitend bij de 1ste graad

121. Woorden met een gedekte klinker in een gesloten lettergreep
122. Woorden met een vrije klinker in een gesloten lettergreep
123. Woorden met ie, oe en eu in open lettergreep
124. Vrije klinker in een open lettergreep: -a
125. Vrije klinker in een open lettergreep -e
126. Vrije klinker in een open lettergreep -o
127. Vrije klinker in een open lettergreep -u
128. 'ee' aan het einde van een woord
129. Doffe klinker -eren, -elen, -enen
130. Doffe klinker -ig, -ige
131. Doffe klinker -(e)lijk, -(e)lijke
132. 'a' in open lettergreep van oorspronkelijk vreemde woorden
133. Tweeklank ei
134. Tweeklank ij
135. Tweeklank ui
136. Tweeklanken aai, ooi, oei, ieuw en eeuw
137. Tweeklanken au en ou
138. Tweeklanken gevolgd door een doffe lettergreep
139. Woorden met ch
140. Woorden met d achteraan
141. Woorden met -ng
142. Woorden met -nk
143. Verdubbeling van de medeklinker na 'a' , 'e', 'i', 'o' en 'u'
144. Dubbele medeklinker in samenstellingen

Spelling 5de leerjaar

145. Vrije klinker ee als é
146. Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: fabrikant
147. Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: radio
148. Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: materiaal
149. Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: Belgisch
150. Vrije klinker i als ij in: bijzonder
151. Medeklinkercombinaties in moeilijke woorden
152. Het achtervoegsel -heid : waarheid
153. Het achtervoegsel -teit : kwaliteit
154. Woorden uitgesproken met s als t geschreven in -ti: station
155. Woorden uitgesproken met s als t geschreven in -tie: politie
156. Woorden uitgesproken met s geschreven als c : centiem
157. Woorden uitgesproken met k, geschreven als c : speculaas
158. Woorden met tweemaal een c, eenmaal uitgesproken als s, de andere keer als k : circus
159. Woorden uit het Engels
160. Woorden uit het Frans
161. Woorden met een bijzondere uitspraak: markt
162. Woorden met th: theater
163. Woorden met een weglatingsteken aan het begin van een woord: 's ochtends
164. Woorden op een vrije klinker -a, -i, -o, -u, -y waaraan 's wordt toegevoegd: opa's
165. Woorden met een koppelteken in samenstellingen van aardrijkskundige namen en hun afleidingen
166. Woorden met een deelteken zoals knieën
167. Woorden met een deelteken zoals feeën
168. Woorden met een deelteken zoals België

Spelling 6de leerjaar

169. Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals: fabrikant
170. Woorden uitgesproken met k, geschreven als c : speculaas
171. Vrije klinker ee als -ai: trainen
172. Vrije klinker o als -eau: bureaus
173. Vrije klinker in woorden met -ueel
174. Vrije klinker ie als i geschreven in woorden zoals serieus
175. Vrije klinker i als y geschreven in woorden zoals baby
176. Vrije klinker oe als ou zoals in journalist
177. Vrije klinker in woorden met ai: militair
178. Tweeklanken in vreemde woorden: clown
179. Woorden uitgesproken met ks, geschreven als cc: succes
180. Woorden uitgesproken met k(w), geschreven als qu : aquarium
181. Woorden uitgesproken met ks, geschreven als x: examen
182. Woorden met sj, geschreven als ch : chef
183. Woorden met sj, geschreven als g : bagage
184. Woorden met sj, geschreven met j : journaal
185. Woorden met sz : enigszins

WOORDPAKKETTEN Deze pakketten bestaan telkens uit 20 woorden

2de leerjaar

186. Woordpakket 1
187. Woordpakket 2
188. Woordpakket 3
189. Woordpakket 4
190. Woordpakket 5
191. Woordpakket 6
192. Woordpakket 7
193. Woordpakket 8
194. Woordpakket 9
195. Woordpakket 10
196. Woordpakket 11
197. Woordpakket 12
198. Woordpakket 13
199. Woordpakket 14
200. Woordpakket 15
201. Woordpakket 16
202. Woordpakket 17
203. Woordpakket 18
204. Woordpakket 19
205. Woordpakket 20
206. Woordpakket 21
207. Woordpakket 22
208. Woordpakket 23
209. Woordpakket 24
210. Woordpakket 25
211. Woordpakket 26
212. Woordpakket 27
213. Woordpakket 28
214. Woordpakket 29
215. Woordpakket 30

3de leerjaar

216. Woordpakket 1
217. Woordpakket 2
218. Woordpakket 3
219. Woordpakket 4
220. Woordpakket 5
221. Woordpakket 6
222. Woordpakket 7
223. Woordpakket 8
224. Woordpakket 9
225. Woordpakket 10
226. Woordpakket 11
227. Woordpakket 12
228. Woordpakket 13
229. Woordpakket 14
230. Woordpakket 15
231. Woordpakket 16
232. Woordpakket 17
233. Woordpakket 18
234. Woordpakket 19
235. Woordpakket 20
236. Woordpakket 21
237. Woordpakket 22
238. Woordpakket 23
239. Woordpakket 24
240. Woordpakket 25
241. Woordpakket 26
242. Woordpakket 27
243. Woordpakket 28
244. Woordpakket 29
245. Woordpakket 30

4de leerjaar

246. Woordpakket 1
247. Woordpakket 2
248. Woordpakket 3
249. Woordpakket 4
250. Woordpakket 5
251. Woordpakket 6
252. Woordpakket 7
253. Woordpakket 8
254. Woordpakket 9
255. Woordpakket 10
256. Woordpakket 11
257. Woordpakket 12
258. Woordpakket 13
259. Woordpakket 14
260. Woordpakket 15
261. Woordpakket 16
262. Woordpakket 17
263. Woordpakket 18
264. Woordpakket 19
265. Woordpakket 20
266. Woordpakket 21
267. Woordpakket 22
268. Woordpakket 23
269. Woordpakket 24
270. Woordpakket 25
271. Woordpakket 26
272. Woordpakket 27
273. Woordpakket 28
274. Woordpakket 29
275. Woordpakket 30

5de leerjaar

276. Woordpakket 1
277. Woordpakket 2
278. Woordpakket 3
279. Woordpakket 4
280. Woordpakket 5
281. Woordpakket 6
282. Woordpakket 7
283. Woordpakket 8
284. Woordpakket 9
285. Woordpakket 10
286. Woordpakket 11
287. Woordpakket 12
288. Woordpakket 13
289. Woordpakket 14
290. Woordpakket 15
291. Woordpakket 16
292. Woordpakket 17
293. Woordpakket 18
294. Woordpakket 19
295. Woordpakket 20
296. Woordpakket 21
297. Woordpakket 22
298. Woordpakket 23
299. Woordpakket 24

6de leerjaar

300. Woordpakket 1
301. Woordpakket 2
302. Woordpakket 3
303. Woordpakket 4
304. Woordpakket 5
305. Woordpakket 6
306. Woordpakket 7
307. Woordpakket 8
308. Woordpakket 9
309. Woordpakket 10
310. Woordpakket 11
311. Woordpakket 12
312. Woordpakket 13
313. Woordpakket 14
314. Woordpakket 15
315. Woordpakket 16