voltooid deelwoord 2

Vul het voltooid deelwoord in.

Klik op nakijken als de oefening gemaakt is. Verbeter daarna je fouten en klik nogmaals op nakijken.
Maak de werkwoorden langer om het te horen of gebruik eventueel 't kofschip om zeker te weten of er een t of d op het einde staat.

1. Hij heeft maandenlang met het probleem (getob) zonder erover te willen spreken met anderen.
2. De gebakken aardappels hadden te lang op het vuur gestaan en waren (aangebran) .
3. We hebben een partijtje (gedam) in de recreatiezaal.
4. De slaapkamer moet nodig eens (geluch) worden!
5. De jus is (aangeleng) met wat water.
6. De worteltjes zijn al (gekook) en afgegoten.
7. We hebben vanmiddag (gecros) op een landje aan de rand van het dorp.
8. Toen ik alsmaar geen reactie kreeg op mijn brief, heb ik naar de afdeling Personeelszaken (gebel) .
9. De van moord verdachte man was bijna door de woedende menigte (gelynch) .
10. Toen ze waren (ingestap) , reed de taxi hen naar het opgegeven adres.
11. In een jaar tijd is de berk zeker een meter (gegroei) .
12. Ik kreeg een onaangenaam gevoel, toen ik door de chaf min of meer werd (afgeblaf) .
13. Hij had (gegrijns) en vervolgens gezegd dat hij waarschijnlijk zou zijn verhinderd.
14. Eerst moeten de vensterbanken worden (afgekrab) en geschuurd.
15. Omdat de loslopende hond op hem afkwam, was Arjan naar binnen (geren) .
16. Het rubber van de auto wordt door het reinigingsmiddel niet (aangetas) .
17. De boomstammen zijn in stukken gezaagd en daarna (gekloof) met de bijl van de buurman.
18. Enkele mensen op de staantribune werden hardhandig tegen het hek (geduw) .
19. Het kind heeft net zo lang (gezeur) tot het zijn zin kreeg.
20. Enkele studenten schijnen een pand in de Langestraat te hebben (gekraak) .
21. Volgens mij heeft hij (gebluf) , toen hij zei dat hij meer dan een ton had overhouden aan de transactie.
22. Tijdens het laatste kwartier van de tekenles hebben we heerlijk (nageklets) over het afgelopen weekeind.
23. Toen Ellen en haar vriendin van het strand terugkwamen, hebben ze zich eerst (gedouch) .
24. Hou nou maar op met je verhalen, want er is al genoeg tegen het Engelse koningshuis (aangeschop) .