sterke ww 3

Sterke werkwoorden

Vul de antwoorden in en klik op nakijken. Je kunt spieken.

1. meten.................ik .....................wij ............................ik heb
2. moeten...............ik ..................wij .........................ik heb
3. mogen................ik ..................wij .........................ik heb

1. nemen................ik .....................wij ............................ik heb

1. prijzen................ik ....................wij ............................ik heb

1. raden.................ik ...................wij ..........................ik heb
2. rijden.................ik .......................wij .............................ik ben
3. roepen...............ik ........................wij .............................ik heb
4. ruiken................ik .......................wij ..............................ik heb

1. scheiden............ik ................wij .......................ik ben
2. schelden............ik ....................wij ........................ik heb
3. schenken...........ik ...................wij .......................ik heb
4. scheren.............ik ................wij .......................ik ben
5. schieten............ik .....................wij ..........................ik heb
6. schijnen............ik .....................wij .........................ik heb
7. schrijven............ik .....................wij ........................ik heb
8. schrikken...........ik .....................wij ......................ik ben
(zijn)
9. schuiven............ik ......................wij .........................ik ben
10. slaan................ik ........................wij .........................ik ben
11. slapen..............ik ..........................wij .........................ik heb
12. slijpen..............ik .........................wij ...........................ik heb
13. slijten...............ik .........................wij ............................ik ben
14. sluipen.............ik .........................wij ...........................ik heb
15. sluiten..............ik ..........................wij ...........................ik ben
16. smijten.............ik ........................wij ..........................ik heb
17. snijden.............ik ........................wij ..........................ik heb
18. snuiten..............ik .........................wij ...........................ik heb
19. snuiven.............ik .........................wij ...........................ik heb
20. spannen.............ik .....................wij .........................ik ben
21. spijten................ik .........................wij ...........................ik heb
22. spinnen..............ik ..........................wij .........................ik heb
23. spreken..............ik .........................wij ......................... ik heb
24. springen.............ik ........................wij ........................ik ben
25. spuiten...............ik .........................wij ............................ik heb
26. staan.................ik ..........................wij ..........................ik heb
27. stelen................ik .............................wij .............................ik heb
28. steken...............ik ............................wij ............................ik heb
29. sterven...............ik ...........................wij ..........................ik ben
30. stijgen...............ik ...........................wij ...........................ik ben
31. stinken..............ik ...........................wij .........................ik heb
32. stoten................ik .........................wij ........................ik heb
33. strijden..............ik ..........................wij ..........................ik heb
34. strijken..............ik ..........................wij ...........................ik heb
35. stuiven...............ik ............................wij ............................ik ben