sterke ww 4

Sterke werkwoorden

Vul de antwoorden in en klik op nakijken. Je kunt spieken.

1. treden...................ik ...............................wij .................................ik ben
2. treffen...................ik ................................wij .................................ik ben
3. trekken.................ik ...............................wij ...............................ik heb

1. vallen...................ik .................................wij ..................................ik ben
2. vangen.................ik ................................wij .................................ik heb
3. varen...................ik ................................wij .................................ik heb
4. vechten................ik .............................wij ................................ik heb
5. verbieden.............ik ...........................wij ..............................ik heb
6. verdwijnen............ik ........................wij ...........................ik ben
7. vergeten..............ik ..............................wij ..............................ik ben
8. verliezen............. ik ............................wij ................................ik heb
9. vermijden.............ik .........................wij .............................ik heb
10. verwijten.............ik ...........................wij ..............................ik heb
11. verzinnen............ik ............................wij ............................ik heb
12. vinden................ik ...............................wij .................................ik ben
13. vliegen...............ik ...............................wij ..................................ik heb
14. vouwen..............ik ............................wij ...............................ik heb
15. vragen...............ik ...............................wij ................................ ik heb
16. vriezen.............. ik ..............................wij ...................................ik ben

1. wassen..............ik ...............................wij .................................ik ben
2. wegen................ik ................................wij ..................................ik heb
3. werpen...............ik ................................wij ................................ik heb
4. werven................ik .................................wij ................................ik ben
5. weten.................ik ..................................wij .................................ik heb
6. wijken................ik .................................wij .................................ik ben
7. wijzen................ik .................................wij .................................ik heb
8. willen.................ik ..................................wij .................................ik heb
9. winden...............ik .................................wij ................................ik heb
10. worden..............ik ..................................wij .................................ik ben
11. wrijven...............ik .................................wij ..................................ik heb

1. zeggen...............ik .....................................wij .................................ik heb
2. zenden...............ik ...................................wij ................................ik ben
3. zien....................ik ....................................wij .................................ik heb
4. zijn.....................ik ....................................wij ..................................ik ben
5. zingen................ik ...................................wij .................................ik heb
6. zinken................ik ...................................wij ..................................ik ben
7. zitten..................ik .....................................wij ...................................ik heb
8. zoeken...............ik ..................................wij ................................ik heb
9. zuigen................ik ...................................wij ...................................ik heb
10. zullen................ik .....................................wij .................................
11. zwellen..............ik ....................................wij .................................ik ben
12. zwemmen..........ik ..................................wij .............................ik heb
13. zweren...............ik .................................wij ..................................ik heb
14. zwerven..............ik .................................wij ................................ik heb
15. zwijgen...............ik ................................wij .................................ik heb