Werkwoorden 4de leerjaar reeks 401

Reeks 401: De persoonsvorm aanduiden.


Lees telkens de zin. Maak dan in je hoofd de vraagzin. Het eerste woord van de vraagzin is de persoonsvorm. Die persoonsvorm typ je dan in het invulhokje.

1. In de dierentuin zitten beren en wolven in een kooi.
2. Die beesten zijn heel gevaarlijk.
3. Lang geleden liepen ze hier vrij rond.
4. Nu hoeven we niet meer bang te zijn.
5. Deze dieren kom je op straat echt niet meer tegen.
6. Nu snorren auto's langs alle kanten om je heen.
7. Kinderen kijken vaak niet goed uit.
8. Een ongeval is dan ook vlug gebeurd.
9. Heb je dat wel eens meegemaakt?
10. Op straat moet je echt voorzichtig zijn.