Werkwoorden 4de leerjaar reeks 408

Reeks 415: Aanduiden persoonsvorm en onderwerp.

Maak iedere zin vragend.
Typ dan de persoonsvorm en het onderwerp.

1. Mieke fietst naar school.
2. Op de speelplaatsts spelen al veel kinderen.
3. Ze kregen veel huiswerk.
4. Moeder hielp Mieke bij haar huiswerk.
5. Ze werkten wel twee uur.
6. Vader vindt dat veel te veel werk.
7. Jefke zag een spook.
8. Margriet gaat naar haar vriendin.
9. Gisteren kreeg ze van haar vriendin een peer.
10. Jefke heeft ook nog een cadeau voor Anneke.
11. Hij geeft haar nog een snoepje.
12. Ze bedankt hem uitbundig.
13. Was jij vorige week in Spanje?
14. Mijn hond blaft als hij een koekje krijgt.
15. De juffrouw moest alles verbeteren.