Werkwoorden 4de leerjaar reeks 413

Reeks 413: Werkwoorden noemen.


Zoek van iedere zin de persoonsvorm. Zoek daarna van de persoonsvorm de noemvorm (ik kan ...)

Voorbeeld
Karolien sluipt naar het raam.
pv = sluipt ------------ noemvorm = sluipen

1. Ik vind die blinkende appel mooi.
pv = noemvorm =
2. Karolien kijkt naar buiten.
pv = noemvorm =
3. Elke morgen vertelt het monstertje over ochtendland.
pv = noemvorm =
4. De gouden appels blinken in het zonlicht.
pv = noemvorm =
5. Het meisje krijgt helemaal geen post.
pv = noemvorm =
6. Ik geef geen antwoord.
pv = noemvorm =
7. Tuinkabouters zeggen meestal niet veel.
pv = noemvorm =
8. Goud lust het afvaletertje niet.
pv = noemvorm =
9. De tuinkabouter antwoordt niet.
pv = noemvorm =
10. 's Morgens zie je de afvalhappertjes aan het werk gaan.
pv = noemvorm: