Werkwoorden 4de leerjaar reeks 414

reeks 414 Herkennen tegenwoordige of verleden tijd.

Duid bij iedere zin aan: tegenwoordige tijd of verleden tijd.