Werkwoorden 4de leerjaar reeks 416

Reeks 415: Aanduiden persoonsvorm en onderwerp.

Maak iedere zin vragend.
Typ dan de persoonsvorm en het onderwerp.

voorbeeld
Vader komt op bezoek in het ziekenhuis.
pv = komt --- noemvorm = komen --- stam =kom

1. Zij dweilt de vloer schoon.
pv = noemvorm = stam =
2. Ze dompelt de dweil in het water.
pv = noemvorm = stam =
3. Moeder brengt een tas vol snoep.
pv = noemvorm = stam =
4. Kinderen liggen meestal samen op een kamer.
pv = noemvorm = stam =
5. Ik kijk graag door het raam.
pv = noemvorm = stam =
6. Dat meisje slaapt een hele dag.
pv = noemvorm = stam =
7. Jij krijgt toch ook graag bezoek.
pv = noemvorm = stam =
8. Wachten jullie op de dokter?
pv = noemvorm = stam =
9. We praten een hele tijd over koetjes en kalfjes.
pv = noemvorm = stam =
10. Weet jij een leuk spelletje?
pv = noemvorm = stam =
11. Het jongetje huilt van de pijn.
pv = noemvorm = stam =
12. Vanavond luisteren de zieke kleuters naar een spannend verhaal.
pv = noemvorm = stam =