Werkwoorden 4de leerjaar reeks 419

Reeks 419: Van de noemvorm naar de stam.


Vul van ieder werkwoord de stam in.

1. hebben - ik
2. kunnen - ik
3. worden - ik
4. zijn - ik
5. zullen - ik
6. moeten - jij
7. doen - ik
8. gaan - ik
9. komen - je
10. maken - je
11. staan - ik
12. willen - ik
13. zeggen - ik
14. zien - je
15. weten - je
16. geven - ik
17. horen - ik
18. antwoorden - ik
19. vissen - ik
20. starten - je