Werkwoorden 4de leerjaar

     

Werkwoorden 4de leerjaar.
lijst Lijst van de oefeningen om af te drukken.
ww401 De persoonsvorm aanduiden.
ww402 Het onderwerp aanduiden.
ww403 De persoonsvorm aanduiden.
ww404 De persoonsvorm aanduiden.
ww405 De persoonsvorm aanduiden.
ww406 Aanduiden tegenwoordige of verleden tijd.
ww407 Aanduiden tegenwoordige of verleden tijd.
ww408 Aanduiden tegenwoordige of verleden tijd.
ww409 Het onderwerp aanduiden.
ww410 Het onderwerp aanduiden.
ww411 De zin in het meervoud schrijven
ww412 De zin in het meervoud schrijven
ww413 Werkwoorden noemen: persoonsvorm en noemvorm.
ww414 Aanduiden tegenwoordige of verleden tijd.
ww415 Aanduiden persoonsvorm en onderwerp
ww416 Werkwoorden noemen: persoonsvorm en noemvorm.
ww417 Werkwoorden noemen: persoonsvorm en noemvorm.
ww418 Van de noemvorm naar de stam.
ww419 Van de noemvorm naar de stam.
ww420 Maak er een ik-zinnetje van.
ww421 Tegenwoordige tijd: stam + t
ww422 Tegenwoordige tijd: stam + t
ww423 Tegenwoordige tijd: stam + t
ww424 Herkennen stam / stam + t / noemvorm
ww425 Tegenwoordige tijd 
ww426 Tegenwoordige tijd 
ww427 Aanduiden persoonsvorm en onderwerp
ww428  
ww429 Tegenwoordige tijd 
ww430 Tegenwoordige tijd 
ww431 Tegenwoordige tijd 
ww432 Tegenwoordige tijd 
ww433 Tegenwoordige tijd 
ww434 Tegenwoordige tijd 
ww435 Tegenwoordige tijd