Links voor het eerste leerjaar

Wiskunde

Taal

splitsen van 3

splitsen van 4

splitsen van 5

splitsen van 3 en 4 

splitsen van 5

splitsen van 6

splitsen van 7

splitsen van 8

splitsen van 9

splitsen van 10

tellen met Ringo

Zet in de juiste volgorde

rekenen online

 

 - tot 10

- tot 10 (2)

+ tot 10

 

 

 

getalbeelden tot 10 inoefenen

getalbeelden tot 10

getalbeelden tot 10

 

aanvankelijk lezen 'letter per letter'

aanvankelijk lezen interactief: maan, roos, vis 

leesboekje 'het paard van Bart'

veilig leren lezen boekje 4

veilig leren lezen boekje 5

veilig leren lezen boekje 6

spelling juf Gerda (1)
ik, maan, roos, vis, ik, pen

spelling juf Gerda (2)
vaas, raam, pop, rok, rook, kip, pik, room

spelling juf Gerda (3)
oor, mes, nek, kok, kop, mik, sik, kaas

spelling juf Gerda (4)
vul het juiste staartje aan

stillezen juf Gerda (1)
maan, roos, vis, ik, pen

lezen, spelling juf Gerda
maan, roos, vis, ...

stillezen: welke zin past bij het plaatje? 

stillezen: in de plas ... 

lezen: vos en haas

Brug 10 (min) Van verschillende tussenstappen komen tot onmiddellijke uitkomst (in gradatie).
9 oefenbladen
Brug 10 (plus) Van verschillende tussenstappen komen tot onmiddellijke uitkomst (in gradatie).
14 oefenbladen
Getallenas tot 10 Het aangeduide getal op een getallenas kunnen benoemen.
De ontbrekende getallen op een getallenas kunnen invullen.
3 oefenbladen
Getallenas tot 20 Het aangeduide getal op een getallenas kunnen benoemen.
De ontbrekende getallen op een getallenas kunnen invullen.
4 oefenbladen
Splitsbenen In 2 soorten voorstellingen, het ontbrekende deel kunnen invullen.
3 werkbladen tot 10
4 werkbladen tot 20
Tellen met sprongen Optellen met sprongen van 2, 3, 4, ...
Terugtellen met sprongen van 2, 3, 4, ...
Zelf bepalen hoe groot elke sprong is en dan vanaf een bep. punt bijtellen en terugtellen.
9 oefenblade
n
Telroosters Optellen en aftrekken in roostervorm.
3 werkbladen optellen
3 werkbladen aftrekken
Geburen tot 20 De eenheid net voor en net achter een gegeven getal kunnen noteren.
In gradatie: 1 tot 10; 11 tot 20 en 1 tot 20.
9 oefenbladen
Rangschikken 3 of 4 getallen rangschikken van klein naar groot of van groot naar klein (tot 20)
Ook oefenbladen met gemengde reeksen.
12 oefenbladen
Onthoudsommen Bepaalde sommen (+ en -) tot 10 inoefenen, met en zonder hulp.
3 werkbladen optellen
3 werkbladen aftrekken
2 werkbladen gemengd
Buur- en dubbelsommen Aftrekkingen, waarbij het verschil 1 of 2 is, vlot kunnen oplossen, met en zonder hulp.
Sommen als 1+1, 2+2, kunnen oplossen. Ook in aftrekkingen.
5 werkbladen buursommen
2 werkbladen dubbelsommen

 

 

Links voor het tweede leerjaar

puzzel sinterklaas

Wiskunde

Taal

Tafels inoefenen (1)

Tafels inoefenen (2)

Maaltafels inoefenen

Tafelreeksen

Alle tafels door elkaar

Deeltafels inoefenen

Deeltafelreeksen

Alle deeltafels inoefenen

Kloklezen Stillezen: Bert en Wim ruilen (deel 1)

Stillezen: Bert en Wim ruilen (deel 2)

Stillezen: Bert en Wim ruilen (deel 3) 

Stillezen: Bert en Wim ruilen (deel 4)

juf Sandra: woordpakket 1

juf Sandra: woordpakket 1, kruiswoordraadsel

juf Sandra: woordpakket 2

juf Sandra: woordpakket 2, kruiswoordraadsel   

juf Sandra: woordpakket 3

juf Sandra: woordpakket 3, kruiswoorraadsel

 juf Sandra: woordpakket 4

Woorden met ch en au

Meervouden: s wordt z

Doe-woordjes 2

Tegenwoordige tijd 5

Persoonlijke voornaamwoorden

Wereldoriëntatie

De herfst (powerpoint)

Maaltafels inoefenen

Tafel van 2: zelf invullen

Tafel van 2: sleepoefening in volgorde

Tafel van 2: sleepoefening door elkaar

Tafel van 3: zelf invullen

Tafel van 3: sleepoefening in volgorde

Tafel van 3: sleepoefening door elkaar

Tafel van 4: zelf invullen

Tafel van 4: sleepoefening in volgorde

Tafel van 4: sleepoefening door elkaar

Tafel van 5: zelf invullen

Tafel van 5: sleepoefening in volgorde

Tafel van 5: sleepoefening door elkaar

Tafel van 6: zelf invullen

Tafel van 6: sleepoefening in volgorde

Tafel van 6: sleepoefening door elkaar

Tafel van 7: zelf invullen

Tafel van 7: sleepoefening in volgorde

Tafel van 7: sleepoefening door elkaar

Tafel van 8: zelf invullen

Tafel van 8: sleepoefening in volgorde

Tafel van 8: sleepoefening door elkaar

Tafel van 9: zelf invullen

Tafel van 9: sleepoefening in volgorde

Tafel van 9: sleepoefening door elkaar

Tafel van 10: zelf invullen

Tafel van 10: sleepoefening in volgorde

Tafel van 10: sleepoefening door elkaar

 

 

 

Tafelreeksen

Tafels 2, 5 en 10 Tafels 3, 4 en 6 Tafels 7, 8 en 9

Alle tafels door elkaar

zelf invullen:

reeks 1

reeks 2

reeks 3

reeks 4

sleepoefening:

reeks 1

reeks 2

reeks 3

reeks 4

Deeltafels inoefenen

Deeltafel van 2

Deeltafel van 3

Deeltafel van 4

Deeltafel van 5

Deeltafel van 6

Deeltafel van 7

Deeltafel van 8

Deeltafel van 9

Deeltafel van 10

 

Deeltafelreeksen

Deeltafels 2, 5 en 10 Deeltafels 3, 4 en 6 Deeltafels 7, 8 en 9

Alle deeltafels inoefenen

Reeks 1

Reeks 2

Reeks 3

Reeks 4

 

 

Links voor het derde leerjaar

Wiskunde

Taal

Reken maar

Tafels online oefenen

Breuken

Tafel van 1

Tafel van 2

Tafel van 3

Tafel van 4

Tafel van 5

Tafel van 6

Tafel van 7

Tafel van 8

Tafel van 9

Tafel van 10

Stillezen:

Jip en Janneke 

De Jan Steenstraat (meester Karl)

Alfabetisch rangschikken (1)

Alfabetisch rangschikken (2)

Alfabetisch rangschikken (3)

Alfabetisch rangschikken (4)

Alfabetisch rangschikken (5)

verdubbelen medeklinker na korte a

verdubbelen medeklinker na korte e

verdubbelen medeklinker na korte o

verenkelen of verdubbelen - oefening 1a

verenkelen of verdubbelen - oefening 1b

verenkelen of verdubbelen - oefening 1c

verenkelen of verdubbelen - oefening 2a

verenkelen of verdubbelen - oefening 2b

verenkelen of verdubbelen - oefening 2c

verenkelen of verdubbelen - oefening 3

verenkelen of verdubbelen - oefening 4

verenkelen of verdubbelen - oefening 5

verenkelen of verdubbelen - oefening 6

tegenwoordige tijd alleen de stam

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd, worden en vinden

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd: stam + t

 

 

 

Links voor het vierde leerjaar

Wiskunde

Taal

Tafels inoefenen 

Breuken

Getallen tot 10.000

Getallen tot 10000

Getallen tot 10000

Tijd voor taal WP 1

Tijd voor taal WP 1 - kruiswoordraadsel

Tijd voor taal WP 2

Tijd voor taal WP 2 - kruiswoordraadsel

Tijd voor taal WP 3

Tijd voor taal WP3 - kruiswoordraadsel

Tijd voor taal WP 4

Tijd voor taal WP 4 - kruiswoordraadsel

Alfabetisch rangschikken: vul het alfabet in

Alfabetisch rangschikken: verschillende beginletter

Alfabetisch rangschikken: verschillende beginletter

Alfabetisch rangschikken 1

Alfabetisch rangschikken 2

Alfabetisch rangschikken 3

Alfabetisch rangschikken 4

Alfabetisch rangschikken 5

Taalbeschouwing: Allerlei 1

Taalbeschouwing: Allerlei 2

Taalbeschouwing: Allerlei 3

Taalbeschouwing: Handelaars

Taalbeschouwing: Samenstellingen

Taalbeschouwing: Kop / Neus

Taalbeschouwing: Geld

Woorden met au

ch of g

-ig -ige - lijk - elijk

Lettergrepen 1

Noemvorm of infinitief

Spreekwoorden

sport en spel

nationaliteiten

ambachten

boeren en jagers

wijsheden en boeken

lichaamsdelen 1

lichaamsdelen 2

lichaamsdelen 3

Taal

tegenwoordige tijd alleen de stam

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd, worden en vinden

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd, stam + t

tegenwoordige tijd: stam + t

 

vraagzinnen (1)

vraagzinnen (2)  

zinsdelen (1)

zinsdelen (2)

  maak een goede vraagzin.

 

maak een goede zin met de losse zinsdelen

         
  oefening 1 oefening 1     oefening 1 oefening 1
  oefening 2 oefening 2     oefening 2 oefening 2
  oefening 3 oefening 3     oefening 3 oefening 3
  oefening 4 oefening 4     oefening 4 oefening 4
  oefening 5 oefening 5     oefening 5 oefening 5
  oefening 6 oefening 6     oefening 6 oefening 6
  oefening 7 oefening 7     oefening 7 oefening 7
  oefening 8 oefening 8     oefening 8 oefening 8
  oefening 9 oefening 9     oefening 9 oefening 9
  oefening 10 oefening 10     oefening 10 oefening 10

 

 

 

 

Links voor het 5de leerjaar

 

WO

Powerpointoefening over de tijden

Kruiswoordraadsel over de paus

Taalbeschouwing

het werkwoordelijk gezegde

Frans

Site Frans

Oefeningen Eventail Junior

Unité 3 texte 1

Unité 3 texte 1 - Invuloefening

Voorzetsels

Unité 8 texte 3

Unité 8 texte 1

van enkelvoud naar meervoud

Werkwoorden

  Een kruiswoordraadsel (2) 

Invuloefening unité 4 texte 3

Sleepoefening van meester Frederik

Een kruiswoordraadsel (1)

Een oefening van meester Frederik (1)

Een oefening van meester Frederik (2)

Een oefening van meester Frederik (3)

Sleepoefening van meester Frederik

Spelling - werkwoorden

Tegenwoordige tijd

Tegenwoordige tijd - kies

Het werkwoordelijk gezegde

Zoek het onderwerp

Een invuloefening van meester Frederik

Een kruiswoordraadsel

Wiskunde

Site Romeinse cijfers 1

Site Romeinse cijfers 2

Romeinse cijfers sleepoefening

Romeinse cijfers invuloefening

Lengte, gewicht, tijd, inhoud, oppervlakte

Spelling - andere

kruiswoordraadsel 'i' of 'ie'

zoek het meervoud

zet in meervoud

tt en vt door elkaar

Zoek het zelfstandig naamwoord

Uitdrukkingen

Kies het bijvoegelijk naamwoord

Afkortingen

Schrijf de woorden in het meervoud

voorzetsels

zoek de pv

verander het woord

zoek het onderwerp

Onthoudwoorden

-isch of -ische

Zoek het tegenovergestelde woord

Synoniemen

Kruiswoordraadsel: woorden die eindigen op -tie

Weglatingstekens

Zoek het dier

Meervouden

Een kruiswoordraadsel

Andere oefeningen

Oefeningen bij taalsignaal

Moord of niet?
Een speurtocht door het muzikale Wenen van Mozart en Salieri ...

Tafels inoefenen

 

Spelling

Taalbeschouwing

Taalschat

     
Homoniemen Soorten zinnen Vergelijkingen met dieren
c,k,s of cc? Zin,zinsdelen, woordsoorten Verkeerd woord
Meervouden op-ie Zinsdelen benoemen Samenstellingen 1
Deelteken bij v.d. Voorwerpen Verzamelnamen
Verleden tijd Woordsoorten Zoek de vrouw!
Voltooid deelwoord Maak een goede zin! Moeilijke woorden
Leestekens Zinnen bouwen Rare spreekwoorden
Verkleinwoorden Bepalingen Samenstellingen 2
Afleidingen Infinitief of niet? Tegengestelden
Zoek de fout Taalfouten 1 Het juiste voorzetsel
Vreemde woorden Persoonsvormen    
Werkwoordsspelling 1 Alfabetisch ordenen  
Werkwoordsspelling 2 Zoek het v.d.  
Au of ou?    
De vrije O-klinker    
Hoofdletters

 

 Taalbeschouwing

Vrouwelijke woorden
Mode
Uitdrukkingen
 
Naamwoordelijk gezegde
Naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde
Onderwerp 2
Onderwerp 3
Onderwerp en Gezegde 1
Onderwerp en Gezegde 2
Onderwerp, persoonsvorm en gezegde
Werkwoorden, onderwerp, gezegde
 
Zelfstandige naamwoorden
Verander het grondwoord - Taalsignaal 5
 
Werkwoorden zoeken in zinnen
Werkwoorden zoeken in zinnen
 

Schrijven

c of k
Vul in met t of th
Tegenwoordige tijd 6 Stam(+t)
Tegenwoordige tijd 7 Stam(+t)
Afkortingen - Taalsignaal 5
Woordjes correct schrijven - Taalsignaal 5
Woorden aanvullen- Taalsignaal 5
Woordjes - Taalsignaal 5
Kies het juiste woord - Taalsignaal 5
Meervoud 1 - Taalsignaal 5
Meervoud 2 - Taalsignaal 5
Woorden met c of s - Taalsignaal
Woorden met c of k  - Taalsignaal
Woorden met act, ect, uct of ic  - Taalsignaal
Woorden met vom, con en k - Taalsignaal
Woorden met th en t  - Taalsignaal 5
Woorden met ei - Taalsignaal
Woorden met ie - Taalsignaal
i of ie - Taalsignaal 5
 -heid of -teit - Taalsignaal 5
Woorden op -ische - Taalsignaal 5
Dierennamen in het meervoud - Taalsignaal
Leenwoorden uit het Frans - Taalsignaal 5
Leenwoorden uit het Engels - Taalsignaal 5
Deelteken - Taalsignaal 5
Deelteken: meervoud - Taalsignaal 5
Weglatingsteken 1 - Taalsignaal 5
Weglatingsteken 2 - Taalsignaal 5
 
Werkwoorden in de tegenwoordige tijd - Taalsignaal 5
Persoonsvorm in verleden tijd zetten - Thema 12 - Taalsignaal 5
V.T. of T.T.? - Taalsignaal
Werkwoorden in t.t. en v.t. - Taalsignaal
Juiste werkwoordsvorm in t.t.  - Taalsignaal

 Vermenigvuldigen met komma-getal

volgorde

X som met 1,1

door elkaar

volgorde

X som met 1,2

door elkaar

volgorde

X som met 1,3

door elkaar

volgorde

X som met 1,4

door elkaar

volgorde

X som met 1,5

door elkaar

Lengtematen
begrippen
mm - cm - dm
mm -cm - dm - m  (1)
mm - cm - dm - m  (2)
dm - cm - mm
m - dam - hm
dam - hm - km
hm - dam - m
km - hm - dam - m (1)
km - hm - dam - m (2)

 

 

 

 

Links voor het 6de leerjaar

FRANS

 Vertalingen

 
Diverse woordjes U10 T1 LO     6
Diverse woordjes U10 T2 LO     6
Diverse woordjes U11 T1 LO     6
Diverse woordjes U11 T2 LO     6
Diverse woordjes U11 T3 LO     6
Diverse woordjes U12 T1 LO     6
Diverse woordjes U13 T1 LO     6
Diverse woordjes U14 T3 LO     6
Vertaal deze zinnen 1 LO 5  6
Vertaal deze zinnen 2 LO 5  6
Vertaaloefening LO     6

Vocabulaire

 
Unité 10 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 11 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 12 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 13 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 14 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 15 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 16 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 17 Eventail junior 2000 LO 6
Unité 18 Eventail junior 2000 LO 6
Il y a LO 5  6
Werkwoordpuzzel LO 5  6
Ontkenningen LO 5  6
Les meubles LO 5  6
Tellen tot 16 LO 5  6
La famille LO 5  6
Le contraire LO 5  6
Les couleurs LO 5  6
Animaux 2 LO 5  6
Lichaamsdelen LO 5  6
Dialogue LO 5  6
Oefen je woordenschat LO 5  6
Woordenschat unité 10 LO    6

Grammaire

 
Vervoeging van 'entrer' LO 6
Vervoeging van 'parler' LO 6
Vervoeging van 'partir' LO 6
Vervoeging van 'dormir' LO 6
Prépositions 3 LO 5  6
Zoek de fout LO 5  6
Zinnen maken 1 (aller) LO 5  6
Zinnen maken 2 (aller) LO 5  6
Zinnen maken 3 (aller) LO 5  6
Vraag en antwoord U12 T2 LO     6
Voorzetsels LO 5  6

Verbes

 
Verbe: Faire LO    6
Verbe: Faire LO    6
Regelmatige werkwoorden -ER U10 LO    6
Werkwoorden op -er LO    6
Vul de juiste vorm van het werkwoord in LO    6
Verbe: Bevelen geven LO    6
Zeggen dat iets gaat gebeuren

 WISKUNDE

Rekentaal
Cijferen
Hoofdrekenen 1
Hoofdrekenen 2
Hoofdrekenen 3
Verdelen
Evenredigheid
Winst en verlies
Quotiënt schatten
 
Romeinse cijfers
Decimale getallen
 
Breuken - Ordenen
Breuken - Percent
Breuken - Deel van een getal
Breuken - verdeling
Rijen

Meten

Schatten
Tijdsmaten
Oppervlaktematen
Schaalberekening
Gemiddelde snelheid
Ken je maat
Inhoudsmaten

Meetkunde

Lijnen
Figuren
Vierhoeken
Meetkundequiz
Symmetrieassen
Ruimtelijk inzicht

 

TAAL

invuloefening Het "Kringloop-ateljee"

vraag en antwoord Het "Kringloop-ateljee"

meerkeuzevragen Het "Kringloop-ateljee"

Het "Kringloop-ateljee"

De Lokroep in de mist

Laatste Lach: Zinsreconstructie

Roken

Kort binnenland

Kort buitenland

Het mysterie van het meisje dat verdween

Harry Potter

Vreemd verhaal

De moskee

Wie laatst lacht

Ijsbrekers

Spelling

Taalbeschouwing

Taalschat

     
Homoniemen Soorten zinnen Vergelijkingen met dieren
c,k,s of cc? Zin,zinsdelen, woordsoorten Verkeerd woord
Meervouden op-ie Zinsdelen benoemen Samenstellingen 1
Deelteken bij v.d. Voorwerpen Verzamelnamen
Verleden tijd Woordsoorten Zoek de vrouw!
Voltooid deelwoord Maak een goede zin! Moeilijke woorden
Leestekens Zinnen bouwen Rare spreekwoorden
Verkleinwoorden Bepalingen Samenstellingen 2
Afleidingen Infinitief of niet? Tegengestelden
Zoek de fout Taalfouten 1 Het juiste voorzetsel
Vreemde woorden Persoonsvormen    
Werkwoordsspelling 1 Alfabetisch ordenen  
Werkwoordsspelling 2 Zoek het v.d.  
Au of ou?    
De vrije O-klinker    
Hoofdletters

 Taalbeschouwing

Plechtig of gewoon taalgebruik
Woordbetekenis 1
Woordbetekenis 2
Tegenstellingen 3
Tegengestelden -  Thema 9 - Taalsignaal 6
Alfabetisch rangschikken 5
Alfabetisch rangschikken 6
Koffie
Computerwoorden
Filmtaal -  Thema  16 - Taalsignaal 6
Verzamelnamen
Vrouwelijk
Taalspel Thema 2 -Taalsignaal 6
Samenstellingen 3
Samenstellingen 4
Homoniemen
Handel
Milieu: het milieualfabet -Taalsignaal 6
 

Zinsontleding

Persoonsvormen 5
Zoek de persoonsvorm -  Thema 9 - Taalsignaal 6
Onderwerp 4 - Taalsignaal 6
Onderwerp  -  Thema  15 - Taalsignaal 6
Onderwerp, werkwoorden, bepalingen, voorwerpen -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Gezegde -  Thema  11 - Taalsignaal 6
Gezegde -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Onderwerp, gezegde, voorwerp en bepaling -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Werkwoorden en onderwerp -  Thema  16 - Taalsignaal 6
Soorten zinnen
Zinnen - zinsdelen - woordsoorten
Zinsdelen benoemen
Voorwerpen
Voorwerpen -  Thema 6 - Taalsignaal 6
Bepalingen en voorwerpen -  Thema  11 - Taalsignaal 6
Voorwerpen en bepalingen -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Maak een goede zin 1
Maak een goede zin 2
Maak een goede zin 3
Vragende en mededelende zin-  Thema  14 - Taalsignaal 6
Bepalingen
Bepalingen -  Thema 9 - Taalsignaal 6
Bepalingen -  Thema  11 - Taalsignaal 6
Infinitief
 

Woordsoorten

Woordsoorten -  Thema  15 - Taalsignaal 6
Vraagwoorden -  Thema 9 - Taalsignaal 6
Zelfstandige naamwoorden -  Thema 7 - Taalsignaal 6
Zelfstandige naamwoorden en werkwoorden -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Bijvoeglijke naamwoorden -  Thema 7 - Taalsignaal 6
Bijvoeglijk naamwoord -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Voorwerpen en bepalingen -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Woordsoorten
Sleutelwoorden - Verwijswoorden - Signaalwoorden
Signaalwoorden -  Thema  11 - Taalsignaal 6
Afleidingen -  Thema 9 - Taalsignaal 6
Afleidingen en samenstellingen -  Thema 9 - Taalsignaal 6
 

Begrijpend lezen

Roken
Kort binnenland
Kort buitenland
Harry Potter
Vreemd verhaal
De moskee
Wie laatst lacht
Ijsbrekers
Vesalius
Zinnen ordenen
Laatste Lach: Zinsreconstructie
Het mysterie van het meisje dat verdween
 

Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen

Koffie
Dieren
Cryptische spreekwoorden
Spreekwoorden -  Thema  17 - Taalsignaal 6
Spreekwoorden verklaren-  Thema  17 - Taalsignaal 6
Zegswijzen
Spreekwoorden en zegswijzen -  Thema 6 - Taalsignaal 6
Handel
Figuurlijk, rijmen of superlatieven -  Thema  12 - Taalsignaal 6
 
 

Schrijven

Woorden -  Thema  11 - Taalsignaal 6
c, k, s, cc of t
Zoek de fout 1
Zoek de fout 2
Verkleinwoorden 3
Meervouden ën eën iën s
Afleidingen
Vreemde woorden
Deelteken bij voltooid deelwoord
Hoofdletters en leestekens 5
Algemene spellingsoefening (Groot Dictee)
 
TT of VT?
Verleden tijd - Alles 4
Werkwoorden in verleden tijd -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Werkwoorden in verleden tijd -  Thema  12 - Taalsignaal 6
Voltooid deelwoord - Alles 5
Verhaal: werkwoorden invullen (TT + VT)
Gemengde oefening 4
Gemengde oefening 5
Tegenwoordige tijd 10
 
Puberliefde: Werken met een gedicht

 Oefeningen tegenwoordige tijd:     

tegenwoordige tijd 1 (alleen de stam) 

tegenwoordige tijd 2 (alleen stam + t)                            

tegenwoordige tijd 3 (eenvoudige zinnen)

tegenwoordige tijd 4

tegenwoordige tijd 5

tegenwoordige tijd 6

tegenwoordige tijd a1

tegenwoordige tijd a2

tegenwoordige tijd a3

tegenwoordige tijd a4

tegenwoordige tijd a5

tegenwoordige tijd a6

tegenwoordige tijd a7

tegenwoordige tijd a8